skip to Main Content
test

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) is in 2005 opgericht om vluchtelingen die in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen komen te wonen, te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

Met een vakkundig team van vaste medewerkers en een veel groter aantal vrijwilligers helpen wij deze mensen op weg in onze gemeenten als het gaat om bijvoorbeeld verduidelijking van onze regelgeving, maar ook informeren we hen over onze cultuur en gewoonten.

Wij streven er naar dat de vluchteling die in Aalsmeer en Amstelveen komt te wonen maatschappelijk participeert in onze samenleving en méé kan doen.

SVA heeft een bestuur van 5 bestuursleden (vrijwilligers) die ruime maatschappelijke en zakelijke ervaring hebben in de gemeenten in het werkgebied.

SVA is een zelfstandige stichting die financieel hoofdzakelijk wordt ondersteund door de beide gemeenten.

Om de vluchtelingen die SVA ondersteunt de Nederlandse taal te leren is er een aparte stichting opgericht met de naam Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering (SVI).

[vcex_icon_box heading=”Missie” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-comment-o” url_target=”local” heading_font_family=”Maven Pro” heading_weight=”400″ icon_color=”#dd3333″ icon_size=”36″ heading_size=”21px” container_left_padding=”60px” url=”#”]Missie

SVA komt op voor de belangen van status-houders, woonachtig in Amstelveen en Aalsmeer. Hierbij staat SVA voor het creëren en behouden van gelijkheid, tolerantie, en het bevorderen van de sociale cohesie.[/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box heading=”Visie” heading_type=”h2″ icon=”” url_target=”local” heading_font_family=”Maven Pro” heading_weight=”400″ icon_color=”#dd3333″ icon_size=”36″ heading_size=”21px” container_left_padding=”60px” url=”#”]Visie

SVA begeleidt statushouders om daarmee de zelfredzaamheid en participatie binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen.[/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box heading=”Vrijwilligers gezocht!” heading_type=”h2″ icon=”fa fa-child” url_target=”local” heading_font_family=”Maven Pro” heading_weight=”400″ icon_color=”#dd3333″ icon_size=”36″ heading_size=”21px” container_left_padding=”60px” url=”#” heading_color=”#000000″]SVA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers:

  • Cliëntbegeleider
  • Taalcoachproject
  • Buddy

Zie voor verdere informatie Vacatures.[/vcex_icon_box]

Back To Top