test

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) is in 2005 opgericht om vluchtelingen die in de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen komen te wonen, te ondersteunen in de ruimste zin van het woord.

Met een vakkundig team van vaste medewerkers en een veel groter aantal vrijwilligers helpen wij deze mensen op weg in onze gemeenten als het gaat om bijvoorbeeld verduidelijking van onze regelgeving, maar ook informeren we hen over onze cultuur en gewoonten.

Wij streven er naar dat de vluchteling die in Aalsmeer en Amstelveen komt te wonen maatschappelijk participeert in onze samenleving en méé kan doen.

SVA heeft een bestuur van 5 bestuursleden (vrijwilligers) die ruime maatschappelijke en zakelijke ervaring hebben in de gemeenten in het werkgebied.

SVA is een zelfstandige stichting die financieel hoofdzakelijk wordt ondersteund door de beide gemeenten.

Om de vluchtelingen die SVA ondersteunt de Nederlandse taal te leren is er een aparte stichting opgericht met de naam Stichting Vluchtelingenwerk Inburgering (SVI).

Missie

Missie

SVA komt op voor de belangen van statushouders, woonachtig in Amstelveen en Aalsmeer. Hierin staat SVA voor gelijkheid, tolerantie, nieuwe kansen en sociale cohesie.

Visie

Visie

SVA begeleidt statushouders om daarmee de zelfredzaamheid en participatie binnen de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Vrijwilligers gezocht!

SVA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers:

  • Cliëntbegeleider
  • Taalcoachproject
  • Buddy

Zie voor verdere informatie Vacatures.