skip to Main Content
test

Doelstelling SVA

SVA begeleidt statushouders. Tijdens de begeleiding wordt actief gericht op coaching op zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse samenleving. SVA heeft als doel statushouders, na afloop van de begeleiding, in staat te stellen zoveel mogelijk zelf te participeren en functioneren in de Nederlandse samenleving.
SVA erkent de kwetsbaarheid van de doelgroep statushouders, en hanteert dan ook begeleiding op verschillende terreinen. Toch wordt in de begeleiding vooral gericht op mogelijkheden en kansen; de persoon staat centraal, niet het probleem.

Vrijwilligers

De begeleiding wordt geboden door vrijwilligers. De kracht van het team vrijwilligers is dat zij stuk voor stuk intrinsiek gemotiveerd en betrokken zijn statushouders te begeleiden en thuis te laten voelen in de gemeente. Hierin zijn zij belangenbehartiger, maar geen hulpverlener. Zij bieden een luisterend oor en bemiddelen waar nodig naar verdere hulpverlening.

Visie

SVA neemt het standpunt in dat iedereen, ongeacht cultuur, geaardheid, politieke voorkeur, religie of geslacht, recht heeft op ondersteuning en gelijke kansen in de maatschappij. Vanuit deze visie treden medewerkers en vrijwilligers van SVA statushouders tegemoet vanuit betrokkenheid en zonder oordeel; zij hebben hierin de rol van belangenbehartigers van statushouders in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer.

Back To Top