skip to Main Content
test

Landen van herkomst

Syrië

Het overgrote deel van de vluchtelingen op Europees, landelijk en lokaal niveau is afkomstig uit Syrië. Dit is een gevolg van de oorlog die sinds 2011 in Syrië woedt. In maart 2011 begon de Syrische bevolking te protesteren tegen het strenge bewind van president Assad. De demonstratie was onderdeel van de zogenaamde “Arabische Lente”. Het leger trad hard op tegen deze protesten en er vielen duizenden doden. Sindsdien zijn er verschillende groeperingen die in het land strijden; IS, Al Nusrat, het Vrije Syrische Leger, de troepen van president Assad en andere verschillende opstandelingen. Daarnaast is ook de internationale gemeenschap betrokken in het conflict; Rusland, Iran, Saoedi Arabië, de Europese Unie en de VS hebben (allen met een eigen doel) troepen naar Syrië gestuurd. Een complex conflict met vele slachtoffers tot gevolg. Miljoenen mensen zijn Syrië ontvlucht.

Algemeen ambtsbericht 2015

Thematisch ambtsbericht dienstplicht

Eritrea

Eritrea is sinds 1991 onafhankelijk, hiervoor was het een provincie van Ethiopië. De spanningen tussen beide landen blijven echter tot de dag van vandaag voortbestaan. Als gevolg hiervan is er dienstplicht voor iedereen boven de 15 jaar. De dienstplicht is de belangrijkste reden die Eritreërs hebben om het land te verlaten. Volwassenen – ook vrouwen – moeten verplicht achttien maanden in militaire dienst. Daarna wordt de dienst regelmatig verlengd voor onbepaalde tijd. Militairen worden vaak ingezet om zware arbeid te verrichten, bijvoorbeeld in de landbouw of in staatsprojecten.

Volgens mensenrechtenorganisaties is er ook sprake van gerichte vervolging. Duizenden Eritreërs, onder wie veel journalisten, politici en mensen met een afwijkende religie, worden voor onbepaalde tijd en zonder enige vorm van proces opgesloten.

In juni 2016 sprak een door de Verenigde Naties ingestelde Commissie van Onderzoek uit dat de schendingen van de mensenrechten in Eritrea zo ernstig waren dat verwijzing naar het Internationaal Strafhof nodig was. De commissie sprak van misdaden tegen de menselijkheid, waaronder onderwerping aan slavernij van mogelijk 400.000 mensen. Na een eerder rapport dat in 2015 uitgebracht was, was geen enkele verbetering opgetreden. In 2015 hadden 47.015 vluchtelingen uit Eritrea asiel aangevraagd in Europa. Commissievoorzitter Mike Smith verklaarde dat slavernij, gevangenschap, gedwongen verdwijning, marteling, vervolging, verkrachting en andere inhumane daden al sinds 1991 onderdeel waren van een “wijdverbreide en stelselmatige campagne tegen de burgerbevolking”

Ambtsbericht 2017

Irak

Irak heeft een geschiedenis met jaren van oorlog; de oorlog met Iran, de inval van het Amerikaanse leger en de laatste jaren de groeiende macht van IS. Als gevolg hiervan vlucht een deel van de bevolking het land uit. Met name Christenen, LHBT’ers en alleenstaande vrouwen lopen risico’s in Irak.

Ambtsbericht 2016

Iran

Onder het bewind van Ahmadinejad was er sprake van onderdrukking van kritische journalisten, oppositiepartijen, christenen en LHBT’ers. In 2013 werd Rohani verkozen tot president met een boodschap van gematigde hervormingen.  De mensenrechtensituatie lijkt echter onverminderd slecht. Het regime maakt zich schuldig aan mensenrechtenschendingen zoals arrestaties, verdwijningen, veroordelingen na oneerlijke processen, mishandeling en foltering. Ook is het aantal executies de afgelopen jaren gestegen.

De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting worden vergaand beperkt. Individuen kunnen de regering niet openlijk of privé bekritiseren zonder dat daarop met vergeldingsmaatregelen wordt gereageerd.

Thematisch ambtsbericht LHBT’s en christenen

Afghanistan

Al ruim een decennium heeft de Taliban grote delen van de Afghanistan onder controle, dit zorgt voor onveilige gebieden in het land. Jonge mannen worden door de Taliban gerekruteerd om te vechten. Daarnaast zijn er een aantal groepen die extra risico’s lopen. Zo is de situatie voor vrouwen en meisjes  heel slecht. Geweld komt veel voor en er is weinig bescherming. Ook etnische minderheidsgroepen kunnen in Afghanistan gevaar lopen. Een voorbeeld hiervan zijn de sjiitische Hazara’s: zij worden regelmatig door extremisten ontvoerd, gemarteld of gedood.
Christenen zijn hun leven niet veilig in Afghanistan, evenals LHBT’ers.

Ambtsbericht 2016

Back To Top