skip to Main Content
test

Wat doet SVA?

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland zet zich in voor vluchtelingen (statushouders) woonachtig in Amstelveen en Aalsmeer, op de volgende gebieden:

Maatschappelijke begeleiding: het begeleiden en coachen van vluchtelingen, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie in de Nederlandse samenleving.

Taalcoachproject: hulp bij lees- en spreekvaardigheid in de Nederlandse taal.

Buddy project: het koppelen van vluchtelingen aan vrijwilligers, gericht op het vergroten van de sociale cohesie en om sociale isolatie tegen te gaan.

Advies over Inburgering: het adviseren en informeren over inburgeringsplicht en het verkennen van scholingsmogelijkheden.

Back To Top