skip to Main Content
test

Maatschappelijke begeleiding

De maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen vanuit SVA wordt uitgevoerd door cliëntbegeleiders. Vluchtelingen worden begeleid voor een periode van drie jaar. Tijdens de begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van cliënten in de Nederlandse samenleving en gemeente.

De ontwikkeling van cliënten van SVA wordt gemonitord door te richten op verschillende levensgebieden, ook wel domeinen genoemd. Wanneer de cliëntbegeleiders van SVA zien dat er moeilijkheden in één van deze domeinen spelen, wordt hier een plan van aanpak voor gemaakt. Op de volgende domeinen wordt begeleiding en coaching geboden:

–          Inkomen

–          Financieel beheer

–          Administratie

–          Werk

–          Huisvesting

–          Fysieke gezondheid

–          Gezinsrelaties

–          Sociaal netwerk

–          Maatschappelijke participatie

–          Burgerschap/ Nederlandse taal

–          Juridische procedures

 

De begeleiding en coaching binnen de genoemde domeinen kan worden onderverdeeld in de volgende taken van de cliëntbegeleider:

Praktische en psychosociale hulpverlening

Cliëntbegeleiders begeleiden vluchtelingen op diverse terreinen; dit kan onderverdeeld worden in praktische- en psychosociale hulpverlening. De praktische hulpverlening uit zich tijdens afspraken in het uitleg geven over de ontvangen post, het benaderen van organisaties gerelateerd aan inkomen en betalingen en eventueel bemiddelen bij ontstane problemen. De cliëntbegeleider neemt hierin de rol als coach aan, waarbij de vluchtelingen tijdens de afspraken leren bijvoorbeeld zelf een rekening over te maken of een organisatie te bellen.

Cliëntbegeleiders bieden naast de praktische ondersteuning een luisterend oor. Op het moment dat er een vertrouwensrelatie is opgebouwd kunnen cliëntbegeleiders tevens signalen bespreekbaar maken die eventueel kunnen duiden op aanwezig psychisch trauma. In geval van psychische problematiek kan worden doorverwezen naar instanties die zich richten op behandeling van bijvoorbeeld PTSS.

Belangenbehartiging en bemiddeling

Cliëntbegeleiders zijn belangenbehartiger van vluchtelingen. Omdat veel vluchtelingen een taalbarrière hebben, fungeren cliëntbegeleiders als tussenpersoon, en nemen indien nodig contact op met instanties en organisaties. Zij behartigen in dit contact altijd de belangen van vluchtelingen.

Juridische begeleiding

Een speciaal onderdeel van het werk van cliëntbegeleiders is hulp bieden bij juridische procedures. Met name aanvragen voor gezinshereniging bij de IND, om familieleden in land van herkomst naar Nederland te halen, en de monitoring van deze procedure (bijvoorbeeld door het samen met de vluchteling verzamelen van documentatie die opgevraagd wordt door de IND) is een veel voorkomende taak. Daarnaast bieden cliëntbegeleiders begeleiding bij het aanvragen van verlenging van de verblijfsvergunning of bemiddelen in eventueel contact met betrokken advocaten.

Back To Top